KiVa-school

Wij zijn een KiVa School! Samen tegen pesten!
Wat is KiVa?

KiVa is een succesvol antipestprogramma, in Nederland en Finland, dat effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa betekent “leuk” of “fijn” en staat ook voor: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’ KiVa is één van de schoolbrede programma's die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan op basisscholen.

 

Groepsproces

KiVa  is een preventief, schoolbreed programma en richt zich op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Een belangrijk uitgangspunt van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel om pesten effectief tegen te gaan. Alle kinderen worden bij dit proces betrokken. Ze leren gedurende 10 thema’s over de verschillende rollen bij pesten en bedenken als groep na over oplossingen. Onderwerpen die tijdens deze thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en verschillende rollen binnen de groep. Elk thema zal er een KiVa-regel centraal staan:

 

  1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect
  2. Samen maken wij er een fijne groep van
  3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij de ik-taal)
  4. We willen dat pesten stopt!
  5. We gaan goed met elkaar om
  6. We helpen elkaar
  7. We komen op voor elkaar

 

Verder vullen de leerlingen van onze school twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden en de sociale relaties binnen de groep. leerkrachten krijgen hiervan een rapport zodat we nog beter kunnen inspelen op de groep en ervoor kunnen zorgen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. 

 

Vanaf schooljaar 2020 is de 3e Daltonschool een gecertificeerde KiVa-school! Hier zijn wij heel trots op.


Meer info vindt u op: https://www.kivaschool.nl/