Onze Missie

Onze missie is:

De 3e Dalton: Focus op Leren: Onderzoeken – Ontdekken – Ontwerpen

Wij bieden betekenisvol onderwijs om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een goede start maken als jonge verantwoordelijke burgers in een maatschappij waarvan we nu nog niet weten hoe die er over 10 tot 15 jaar uit zal gaan zien.

  • Onderzoeken houdt voor ons in dat leerlingen zelf problemen, vragen, objecten of verschijnselen leren te ontrafelen, te verkennen, te analyseren en doordenken: het onderzoeken door middel van goed waarnemen, vragen stellen, experimenteren, voorspellingen doen, frustraties ondergaan, dit verwoorden en verkennen.
  • Ontdekken houdt voor ons in dat leerlingen het eureka-effect ervaren, door hen oplossingen te laten bedenken, leren beoordelen of iets de oplossing is voor het probleem. Of iets het alternatief is voor dat andere wat klaarblijkelijk niet werkte. Bij onderzoeken leren we leerlingen nieuwsgierig te zijn. Bij ontdekken leren leerlingen zich te verwonderen.
  • Bij ontwerpend leren ontwerpen leerlingen een product of ontwerpen zij hun leerroute.

Onderzoeken, ontdekken en ontwerpen zijn werkvormen waarmee verschillende doelen beoogd worden. Als een rode draad hier doorheen worden leerlingen gestimuleerd kritisch te zijn, onder meer door hen uit te dagen vragen te stellen over dingen die ze willen weten en op elkaars beweringen en oplossingen te reageren.


Onze school telt 8 jaargroepen die we onderverdelen in:

  • onderbouw (gr. 1,2,3,4)
  • bovenbouw (gr. 5,6,7,8)