Koffiecolleges

Vorig schooljaar zijn wij gestart met het geven van koffiecolleges. Op diverse woensdagen werden er van 8.30 uur tot 9.30 uur voorlichting gegeven over een bepaalde onderwerpen zoals Dalton, de nieuwe taalmethode, Kunst & cultuur in ons onderwijs en internationalisering.

Nieuwe data en onderwerpen voor de koffiecolleges worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.