VVE Thuis

VVE Thuis

Om de onderwijskansen van de kinderen met Nederlands als tweede taal te vergroten, gaan we ook dit jaar weer vanuit school zeven VVE Thuis-bijeenkomsten organiseren voor ouders met een kind in groep 1 of 2. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s van dat moment in de klas. Het doel van VVE Thuis is het bevorderen van de taal-, denk- en de sociaal-emotionele ontwikkeling, met de nadruk op het vergroten van de woordenschat.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om ouders te helpen hun kind te stimuleren in hun ontwikkeling. Binnenkort zullen wij u verder inlichten over deze bijeenkomsten.