Welkom bij de 3e Daltonschool

Van harte welkom op de website van de 3e Daltonschool. Voluit heet de school ‘De Derde Dalton Alberdingk Thijm’, maar we noemen onszelf kortweg de 3e Dalton.

De 3e Dalton staat middenin De Pijp in Amsterdam Zuid. De school heeft ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 14 groepen. De kleutergroepenen de groepen 6,7 en 8 zitten in het  hoofdgebouw en de groepen 3, 4 en 5 in de tegenoverliggende dependance. En verder heeft de 3e Dalton een enthousiast en bevlogen team dat klaar staat voor u en uw kinderen. 
 

Wij zijn een openbare basisschool en vormen een afspiegeling van de wijk. Iedereen is bij ons welkom en wordt gewaardeerd om wat hij of zij meeneemt.

 

 

 

 

Het laatste nieuws

Verhoging TSO-bijdrage

Verhoging TSO-bijdrage
09 jul 2021 - Beste ouder(s) /verzorger(s),

 

Graag willen wij alle ouders bedanken die gebruik hebben gemaakt van de TSO. Wij hopen dat u volgend jaar opnieuw uw kind(eren) aan ons toevertrouwt. In het bijzonder willen wij de ouders bedanken die gehoor hebben gegeven aan de oproep om geen gebruik te maken van de restitutie. Deze bijdrage gaan wij inzetten om een TSO spelletjeskast te kunnen vullen met spelletjes en knutselmateriaal voor de TSO, maar ook voor buitenspeelmateriaal. 

Daarnaast hebben we ook alle vrijwillige TSO-krachten een kleine, maar welverdiende attentie kunnen geven. Zij hebben ondanks alle maatregelen van het afgelopen jaar heel veel inzet en flexibiliteit hebben getoond en met veel enthousiasme de TSO gedraaid,

In april 2021 is door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van ons schoolbestuur OOADA de kadernotitie TSO goedgekeurd. Een van de dingen die is vastgelegd in deze notitie, o.a. op verzoek van de GMR, is dat de bijdrage voor de TSO jaarlijks moet worden verhoogd volgens de jaarlijkse prijsindexatie. Het indexatiepercentage is vastgesteld op 1,013%. De TSO bijdrage zal daarom komend schooljaar € 347,50 bedragen, wanneer er een heel jaar vier dagen per week gebruik wordt gemaakt van de TSO. Gelukkig hebben wij bovenop deze verplichte verhoging de bijdrage niet verder hoeven te verhogen om de TSO financieel gezond te houden. De begroting van de TSO voor komend schooljaar is door de MR op 28 juni goedgekeurd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een heel fijne zomervakantie.
 

Met vriendelijke groet, 

ook namens de TSO-coordinatoren,

 

Anna Hondius

Afsluiting Oorlog in mijn buurt

Afsluiting Oorlog in mijn buurt
30 mei 2021 - Vrijdag 28 mei was de afsluiting van het project -Oorlog in mijn buurt en de groepen 8. Flora Breemer, lid van het Dagelijks bestuur Zuid, kwam ook even langs. Zij was ontrooerd door de mooie presentaties. Wij ontzettend trots op onze leerlingen.

Flora en Fauna

26 mei 2021 - De leerlingen van groep 4 maakten deze prachtige schilderijen. We werken door middel van onderzoekend leren aan het thema Flora en Fauna.

 

Wat u niet mag missen

Agenda

START
26
MEI '22
Hemelvaart
26 t/m 27 mei 2022
START
06
JUN '22
Pinksteren en lesvrije week
6 t/m 10 juni 2022