Schooldocumenten (Beleid)

Hier vindt u alle (verplichte) documenten van de school. 
Het schoolplan van 2023-2027  

Schoolgids 2024-2025

Cultuurplan 2023-2024

Jaarplan 2023-2024 

School ondersteuningsprofiel 2022-2025

Eindtoets resultaten

 Flyer Strategisch beleidsplan OoadA

Notulen 3 april 2023-2024 

Het jaarplan en het jaarverslag wordt altijd eerst besproken in de MR. Wij vinden het belangrijk dat de MR met ons meekijkt en met ons meedenkt. Zij houden vinger aan de pols en denken mee met de ontwikkelingen van de school.