Keuzevak

Jaarlijks is er het project keuzevak. Alle leerlingen krijgen de kans om op twee vrijdagen een activiteit naar keuze te doen. Het aanbod is elk jaar weer anders want niet alleen leerkrachten maar ook ouders bieden een activiteit aan. Dit resulteert elk jaar weer in een ruim en divers aanbod van allerlei uiteenlopende activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld koekjes bakken, maar ook leren programmeren. Kunst maken van gevonden voorwerpen, yoga, fotografie, werken met hout, gebarentaal, capoeira, etc.
 
De indeling volgt aan de hand van toebedeelde keuzevakplekken per groep. Op deze manier nemen zowel kinderen van groep 1-2, als kinderen van groep 8 deel aan een activiteit. Daarbij zijn de activiteiten verspreid over het gehele gebouw waardoor de kinderen de hele school leren kennen i.p.v. alleen hun eigen lokaal. Zeker voor de jongeren is dat al een spannende onderneming. Zij worden dan ook door de kinderen uit groep 7 en 8 in hun klas opgehaald en teruggebracht. Niet alleen fijn voor de jongste kinderen maar ook een eervolle taak voor de oudere kinderen op school!
 
Het project Keuzevak:
Zelf kiezen, nieuwe dingen doen, samenwerken, zorg dragen, en met de hele school samen werken aan 1 gezamenlijke activiteit brengt plezier, eenheid en opent een wereld van mogelijkheden.