Ouderraad

OUDERRAAD 

De ouderraad bestaat uit een vaste groep van 13 ouders. De ouderraad heeft een voorzitter, een notulist en een penningmeester. Taken van de ouderraad bestaan uit het helpen bij de voorbereiding van schoolfeesten, hulp bieden bij schoolreisjes, verzorgen de schoencadeautjes en versieren van de school, alles uiteraard in nauw overleg met het team. De samenwerking tussen het team en de ouderraad is van groot belang en daarom is Anna Hondius als vast teamlid aanwezig. Zij maakt onderdeel uit van deze raad om zodoende de communicatie te optimaliseren. Bij iedere vergadering wordt gekeken welke activiteiten hulp en assistentie behoeven. 

 

De leden van de ouderraad zijn: 

Cindy - voorzitter (moeder van Britt, Gijs en Lenn) 

Gabi - penningmeester (moeder van Bas en Jan) 

Eva (moeder van Jonas en Morris) 

Steven (vader van Russell, Stella en Felix) 

Maaike (moeder van Eva en Tom) 

Wanda (moeder van Lize en Tygo) 

Dirk-Jan (vader van Sanne en Lisa) 

Wessel en Maud (ouders van Febe en Teije) 

Albertine (moeder van Sarah en Kate) 

Stefan (vader van Mijke) 

Brigitte (moeder van Benjamin) 

Xenia (moeder van Saul) 

 

Ouderbijdrage: 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een brief vanuit de ouderraad met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat op school zit en is als volgt opgebouwd: 

 

Aantal kinderen Bedrag Totaal alle kinderen
Eerste kind € 70,- € 70,-
Tweede kind € 65,- € 135,-
Derde kind  € 60,- € 195,-
Vierde kind € 55,- € 250,-

Naast deze ouderbijdrage vragen wij aan de ouders van onze leerlingen van groep 8 een extra bijdrage van € 70,- voor het schoolkamp.

 

De ouderbijdrage kan per bank betaald worden op de rekening van de OR: NL47INGB0003807588 t.n.v. Ouderraad 3e Daltonbasisschool. Vermeld bij mededelingen de naam van uw oudste kind, zijn/haar groep en de naam van de leerkracht. Het is mogelijk om de ouderbijdrage in 1, 2, 3 of 4 termijnen te betalen. 

 

Scholierenvergoeding:

Voor de ouders die de ouderbijdragen niet of gedeeltelijk kunnen betalen, is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming (scholierenvergoeding) in de schoolkosten vanuit de gemeente Amsterdam aan te vragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, meld je dan aan bij Thea Sikkens van de administratie. De voorwaarden voor het krijgen van de scholierenvergoeding vind je op deze website.