Ouderraad

OUDERRAAD 

Als lid van de ouderraad krijg je eindelijk een antwoord op die dagelijkse vraag aan je kind: ‘hoe was het op school?’. Het geeft je een klein kijkje in de keuken en een kans om een bijdrage te leveren aan een fijne schooltijd van alle leerlingen. Om de vrolijke buitenschoolse activiteiten als een sportdag of schoolreisje, of gezellige schoolse activiteiten als een Sinterklaasochtend of het afscheidsdiner van groep 8, extra leuk te maken voor de kinderen. En ouders van leerlingen uit alle groepen beter te leren kennen.

De ouderraad bestaat uit een vaste groep van 8 ouders, waaronder een voorzitter, notulist en een penningmeester. Deze ouders helpen bij de voorbereiding van feesten, bieden ondersteuning bij schoolreisjes, verzorgen de schoencadeautjes en het versieren van de school- alles uiteraard in nauw overleg met het team van de Derde Dalton. Om zorg te dragen voor een optimale communicatie en samenwerking tussen het team en de ouderraad zijn de leerkrachten Floor de Vaan en Charlie Laan vast lid van de OR. Bij iedere vergadering wordt overlegd bij welke activiteiten de Ouderraad een rol kan spelen.

 

De leden van de ouderraad zijn:

Maaike - voorzitter (moeder van Eva en Tom)

Gabi - penningmeester (moeder van Bas en Jan)

Wanda (moeder van Lize en Tygo)

Brigitte (moeder van Benjamin)

Ottelien (moeder van Boaz)

Sandra (moeder van Silvijn)

Jennemie (moeder van Lieve)

Bas (vader van Sacha)

 

Ouderbijdrage:
Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een brief vanuit de ouderraad met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van €75 voor het komende schooljaar te betalen. Deze bijdrage is niet verplicht. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod.
Naast deze ouderbijdrage vragen wij aan de ouders van onze leerlingen van groep 8 een extra bijdrage van € 85,- voor het schoolkamp.

De ouderbijdrage kan per bank betaald worden op de rekening van de OR: NL47INGB0003807588 t.n.v. Ouderraad 3e Daltonbasisschool. Vermeld bij mededelingen de naam van uw kind, zijn/haar groep en de naam van de leerkracht. Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage in meerdere termijnen te betalen.

Scholierenvergoeding:
Voor de ouders die de ouderbijdragen niet of gedeeltelijk kunnen betalen, is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming (scholierenvergoeding) in de schoolkosten vanuit de gemeente Amsterdam aan te vragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, meld je dan aan bij Thea Sikkens van de administratie. De voorwaarden voor het krijgen van de scholierenvergoeding vind je op deze website.

 

Scholierenvergoeding:

Voor de ouders die de ouderbijdragen niet of gedeeltelijk kunnen betalen, is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming (scholierenvergoeding) in de schoolkosten vanuit de gemeente Amsterdam aan te vragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, meld je dan aan bij Thea Sikkens van de administratie. De voorwaarden voor het krijgen van de scholierenvergoeding vind je op deze website.

 

Verantwoording schooljaar  2023-2024