Tussenschoolse Opvang - Overblijf

De 3e Daltonschool biedt de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De overblijf of tussenschoolse opvang (afgekort TSO) is een service die georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van de school. De TSO werkt met een groep enthousiaste vrijwilligers, die zorgen voor de kinderen tijdens de lunch zodat de leerkrachten kunnen pauzeren. De TSO heeft een coördinator die de vrijwilligers aanstelt en aanstuurt. Ook houdt de coördinator contact met leerkrachten en de directeur over belangrijke zaken die zich afspelen tijdens de TSO. Alle vrijwilligers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Tijden en kosten

Dag

Groep 1 t/m 6

Groep 7 en 8

Maandag

12.00 uur - 13.00 uur

12.30 uur - 13.30

Dinsdag

12.00 uur - 13.00 uur

12.30 uur - 13.30

Woensdag

-

-

Donderdag

12.00 uur - 13.00 uur

12.30 uur - 13.30

Vrijdag

12.00 uur - 13.00 uur

12.30 uur - 13.30

 

De kinderen uit groep 1 t/m 6 die geen gebruik maken van de TSO gaan om 12.00 uur de school uit en kunnen vanaf 12.50 uur terug naar de klas. De kinderen uit groep 7 en 8 die geen gebruik maken van de TSO gaan om 12.30 uit de school en kunnen om 13.20 terug naar de klas.

 

Aan het deelnemen van de TSO zijn kosten verbonden. Hiermee kunnen we onder andere onze overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding bieden. De bijdrage voor schooljaar 2023-2024 is €392,57 voor 4 dagen per week. Wanneer uw kind minder dagen per week gebruikmaakt van de TSO en/of later in het jaar instroomt, wordt dit bedrag in verhouding berekend.

 

Aanmelden

Als uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, dan wordt het automatisch aangemeld bij de TSO en kan uw kind direct gebruikmaken van de TSO. U ontvangt dan na een aantal weken een bericht per e-mail vanuit het systeem Schoolkassa. Via de link in deze e-mail kunt u aangeven of en hoeveel dagen per week u TSO wilt afnemen en hoe u wilt betalen (in één keer of in termijnen). Indien u geen gebruik wil maken van de TSO, is het dus ook belangrijk dat u uw kind via deze link afmeldt voor de TSO. Elk schooljaar ontvangt u een nieuw verzoek vanuit Schoolkassa.

 

Als u uw kind eerder hebt afgemeld maar gedurende het jaar weer wil opgeven voor de TSO, of als u het aantal dagen per week wil wijzigen, dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft via tso@derdedalton.nl én aan de leerkracht.
Eenmalig overblijven

Maakt u geen structureel gebruik van de TSO en wilt u uw kind eenmalig laten overblijven, dan kan dat altijd. U kunt uw kind aanmelden via tso@derdedalton.nl of bij de administratie. Wij sturen u dan een betaalverzoek voor eenmalig gebruik à €3,- per keer (wij hebben liever geen contant geld op school). Denkt u dat dit vaker voor gaat komen, dan raden wij aan een strippenkaart aan te vragen voor vijf keer à €15,-. Deze strippenkaart komt bij ons in de map te zitten en wordt door de overblijfkracht afgetekend. Wilt u uw kind wel graag aanmelden via tso@derdedalton.nl of via de administratie, wanneer uw kind een dag overblijft? Zo kunnen wij erop toezien dat de strippenkaart wordt afgetekend.

 

Werkwijze

De TSO vindt plaats in het lokaal van uw kind, waar de groep onder begeleiding van een of twee overblijfkrachten luncht. Er is een half uur om te eten en het andere half uur wordt er buiten gespeeld. Er vindt elke dag een korte overdracht plaats tussen de leerkracht en de overblijfkracht aan het begin en einde van de TSO.

 

De regels die onder schooltijd gelden, gelden ook tijdens de TSO. Zoals respect hebben voor elkaar en voor de overblijfkrachten, luisteren naar elkaar en rustig lopen in de gangen en de klas. Ruzies worden uitgepraat en bijgelegd en eventueel met de leerkracht besproken. Bij grensoverschrijdend gedrag (regelmatig brutaal zijn, niet luisteren, andere kinderen pijn doen in woord of daad) tijdens de TSO, werken we via een protocol. Bij een incident wordt er een aantekening gemaakt in het leerlingdossier en worden ouders op de hoogte gebracht door de coördinator.

 

De overblijfkrachten houden bij wie er aanwezig is. Als uw kind een keer thuis of bij een vriendje/vriendinnetje gaat lunchen in plaats van op de TSO, dan vernemen wij dit graag via een bericht aan de leerkracht. Deze geeft dit dan door aan de overblijfkracht. Wij laten kinderen niet zomaar de school uit gaan als zij opgegeven zijn voor de TSO.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator via tso@derdedalton.nl.

 

Bijgewerkt op 29 augustus 2023.

Invoer:

Naam *
E-mail *
Vragen / opmerkingen *
* Verplichte velden