Sport

“Een leven lang goed bewegen is feitelijk van groot belang bij het hebben van een actieve en gezonde levensstijl”

Introductie in de wereld van bewegen en sport is een belangrijk deel van de opvoeding, wij hechten daar veel waarde aan en spannen ons daarvoor in. Het programma van onze school is geordend op leer- en ontwikkellijnen ten aanzien van bewegen. 

 

Plezier

De leerlingen bij ons op school genieten van het bewegingsaanbod, de lessen zijn leuk en haalbaar voor elke leerling. Je ziet dit terug in de manier waarop we tijdens de lessen rekening houden met de verschillende niveaus van bewegen. Bij bewegingsonderwijs is meedoen, plezier en inzet belangrijker dan winnen. Toch hoort het competitieve element ook bij sport. Het mag niet ontbreken, zolang het maar samengaat gaat met sportplezier en goede begeleiding.

 

Vakleerkracht

De leerlingen krijgen in alle leerjaren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht (ALO), dus ook in groep 1/2. De vakleerkracht geeft de groepen 1/2 één keer in de week les en de groepen 3 t/m 8 twee keer in de week. Leerlingen krijgen zo de ruimte om bewegingen te ervaren en deze zich eigen te maken. Wij richten de bewegingsactiviteit zo in dat er voor elke leerling een grote kans op succes is en dat falen zelfs onmogelijk is. Naast het reguliere aanbod, organiseren wij ook toernooien, sportdagen, naschoolse sportclinics en nodigen wij regelmatig gastdocenten uit.