Muziekeducatie

Muziek verbindt! Wij vinden op de 3e Dalton muziekeducatie ontzettend belangrijk. Wij hebben er voor gekozen om samen te werken met de Muziekschool Amsterdam. Vanuit de Muziekschool komen er vakdocenten naar onze school toe om eens in de twee weken les te geven.
Op de website van de muziekschool schrijven zij het volgende:

 

"Muziekeducatie heeft op veel scholen voor primair onderwijs een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam werken graag samen met groepsdocenten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren." 

 

Kijk voor meer informatie over Muziekschool Amsterdam op hun website: https://www.muziekschoolamsterdam.nl/scholen/primair-onderwijs-onder-schooltijd/