Nieuws - pagina 1

Herdenken op en rond de 3e Daltonschool 

Onze school heeft twee oorlogsmonumenten geadopteerd en herdenkt jaarlijks met de leerlingen op deze twee plekken. Dit jaar doen wij dat op 25 mei. In de groepen 8 starten wij direct na de meivakantie met een eigen project over de Tweede Wereldoorlog en leren de kinderen van de leerkrachten, van diverse gastsprekers en door eigen onderzoek te doen, veel over deze tijd. 

Het eerste monument waar wij jaarlijks herdenken, is de plaquette op de buitenmuur van onze school (het hoofdgebouw) . De omgebrachte kinderen en leerkrachten van de Herman Elteschool - een school voor joods lager onderwijs die van 1935 tot 1943 in het gebouw van onze huidige school zat - worden hier genoemd en herdacht. 

Het tweede monument is al lang geleden door onze school geadopteerd en deze plaquette hangt op de buitenmuur bij het adres Van Woustraat 149. Daar was in en vooral voor de Tweede Wereldoorlog IJssalon Koco gevestigd. De ijssalon was heel populair in de buurt en had ook een vestiging in de Rijnstraat (nr. 71-73). Op 19 februari 1941, nu 81 jaar geleden, vond hier een inval plaats.

De inval bij Koco had desastreuze gevolgen…. zoals de razzia in de Jodenhoek bij het Waterlooplein op 22 en 23 februari 1941, die een paar dagen later mede aanleiding voor de Februaristaking was. Deze staking wordt jaarlijks landelijk herdacht. In Amsterdam is dat dit jaar ook weer op 25 februari, op het Waterlooplein. 

De gevolgen van de genoemde inval waren ook gigantisch groot voor de eigenaren van Koco, de twee gevluchte Duitse Joden Ernst Cahn en Alfred Kohn, en hun families. 

In mei 2019 deed de 3e Daltonschool mee aan het project ‘Oorlog in mijn buurt’. Natuurlijk wilden wij als school ook aandacht voor het door ons geadopteerde oorlogsmonument van de IJssalon. Drie kinderen uit de toenmalige groep 8 interviewden twee achterneven van Ernst Cahn en hielden hier een presentatie over. Het is extra bijzonder dat een van deze achterneven, Freerk van der Meulen, de opa is van drie leerlingen die nu op onze school zitten, namelijk Livya uit groep 3, Chaya uit groep 5 en Yael uit groep 8. 

Ook in mei 2021 mochten wij weer meedoen aan ‘Oorlog in mijn buurt’. Liv, Mia, Jacob en Juliette hebben toen dezelfde achterneven (online) kunnen spreken en hier later een presentatie over gehouden . Ook hebben zij tijdens de herdenking het verhaal over Koco terug vertelt aan klasgenoten en genodigden. 

Hieronder een stukje uit de interviews (ook terug te lezen  op de website van ‘oorlog in mijn buurt’). 

 

 

Wat weten jullie over het verzet in de ijssalon?

Freerk: ‘Vanaf 1941 kwamen er regeltjes voor Joden. Ze mochten niet meer naar de film of naar het park. Ze mochten heel veel niet meer. Veel mensen waren het daar niet mee eens. Zij gingen zich actief verzetten tegen de Duitsers. Dat deden ze door knokploegen op te richten. Als zo’n ploeg dan een clubje NSB’ers tegenkwam, gingen ze hen met knuppels te lijf. Ernst Cahn zat ook bij zo’n knokploeg hier in de buurt.’

Frank: ‘Koco had meerdere locaties en volgens mijn moeder hadden ze bij Koco het beste ijs uit de buurt. Schuin tegenover de locatie in de Van Woustraat had een NSB’er ook een ijswinkel, maar die liep niet zo goed omdat Koco lekkerder ijs had. Daar waren de NSB’ers natuurlijk jaloers op. De Joodse knokploeg kwam altijd samen in de ijssalon om te vergaderen. De NSB’ers kwamen regelmatig langs om te pesten. Op 19 februari 1941 dacht Ernst Cahn dat de NSB’ers weer voor de deur stonden, maar het was de Duitse politie. Ze kwamen hem en de knokploeg arresteren.’

Wat is er na de arrestatie met Ernst Cahn gebeurd?

Frank: ‘Na zijn arrestatie is Ernst naar de gevangenis in Scheveningen gebracht, waar hij is ondervraagd. Hij is ter dood veroordeeld en uiteindelijk geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Den Haag. Alfred Kohn is overleden in concentratiekamp Auschwitz.’

Freerk: ‘In de gevangenis is Ernst eerst zwaar mishandeld. De Duitsers hebben erg hun best gedaan om te weten te komen wie de andere leden van de knokploeg waren. Maar dat heeft hij niet verteld. Ernst Cahn was de eerste Nederlandse verzetsstrijder die is gefusilleerd. Ik vind dat onvoorstelbaar, ter dood veroordeeld worden zonder enige vorm van een rechtszaak.’

Hoe wist de familie dat Ernst was gedood?

Freerk: ‘Bij hen was bekend dat hij zou worden geëxecuteerd. Voor zijn dood heeft hij nog een brief naar de familie gestuurd. We hebben een kopie van de brief. Helaas is het handschrift wat onduidelijk en slecht leesbaar. We weten dat hij afscheid nam en vertelde wat er met de ijssalon moest gebeuren. Helaas kon onze opa zijn broer niet opzoeken om afscheid te nemen. Hij was ook Joods, de kans dat hij ook zou worden opgepakt was te groot. Dat risico wilde hij niet lopen. De vrouw van Ernst heeft het hem kwalijk genomen, maar zij was niet Joods, voor haar was er geen risico.’

Verhoging TSO-bijdrage

Verhoging TSO-bijdrage

09 juli 2021 - Beste ouder(s) /verzorger(s),

 

Graag willen wij alle ouders bedanken die gebruik hebben gemaakt van de TSO. Wij hopen dat u volgend jaar opnieuw uw kind(eren) aan ons toevertrouwt. In het bijzonder willen wij de ouders bedanken die gehoor hebben gegeven aan de oproep om geen gebruik te maken van de restitutie. Deze bijdrage gaan wij inzetten om een TSO spelletjeskast te kunnen vullen met spelletjes en knutselmateriaal voor de TSO, maar ook voor buitenspeelmateriaal. 

Daarnaast hebben we ook alle vrijwillige TSO-krachten een kleine, maar welverdiende attentie kunnen geven. Zij hebben ondanks alle maatregelen van het afgelopen jaar heel veel inzet en flexibiliteit hebben getoond en met veel enthousiasme de TSO gedraaid,

In april 2021 is door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van ons schoolbestuur OOADA de kadernotitie TSO goedgekeurd. Een van de dingen die is vastgelegd in deze notitie, o.a. op verzoek van de GMR, is dat de bijdrage voor de TSO jaarlijks moet worden verhoogd volgens de jaarlijkse prijsindexatie. Het indexatiepercentage is vastgesteld op 1,013%. De TSO bijdrage zal daarom komend schooljaar € 347,50 bedragen, wanneer er een heel jaar vier dagen per week gebruik wordt gemaakt van de TSO. Gelukkig hebben wij bovenop deze verplichte verhoging de bijdrage niet verder hoeven te verhogen om de TSO financieel gezond te houden. De begroting van de TSO voor komend schooljaar is door de MR op 28 juni goedgekeurd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een heel fijne zomervakantie.
 

Met vriendelijke groet, 

ook namens de TSO-coordinatoren,

 

Anna Hondius

Afsluiting Oorlog in mijn buurt

Afsluiting Oorlog in mijn buurt

30 mei 2021 - Vrijdag 28 mei was de afsluiting van het project -Oorlog in mijn buurt en de groepen 8. Flora Breemer, lid van het Dagelijks bestuur Zuid, kwam ook even langs. Zij was ontrooerd door de mooie presentaties. Wij ontzettend trots op onze leerlingen.

Flora en Fauna

26 mei 2021 - De leerlingen van groep 4 maakten deze prachtige schilderijen. We werken door middel van onderzoekend leren aan het thema Flora en Fauna.

BEVO EXPO 2021

15 april 2021 - 

 

 

Alle kinderen van de 3e daltonschool werken mee aan de jaarlijkse BEVO EXPO.

Dit jaar was de expositie online, hier een kleine impressie. Veel kijkplezier!

BSO De kleine wereld locatie 3e Daltonschool per volgende week geopend!

15 april 2021 - 

 

In de dependance van de 3e Daltonschool wordt druk gewerkt aan de opening van de nieuwe locatie van BSO De kleine wereld!

Neem alvast een kijkje in de video.

Instagram en facebook

Instagram en facebook

08 april 2021 - Wist u dat de 3e Daltonschool sinds kort te volgen  is op Instagram en Facebook?

https://www.instagram.com/3eDaltonschool

https://www.facebook.com/3eDaltonschool 

 

 

Clinic Schermen

Clinic Schermen

30 maart 2021 - De clinic schermen is gestart voor de groepen 6, 7 en 8. We verheugen ons op de komende weken. Hier worden olympische sporters gekweekt!!!
Flora en Fauna!

Flora en Fauna!

11 maart 2021 - Vandaag starten we met het nieuwe thema van Leskracht: het thema Flora en Fauna

 

(mb en bb) en Mijn Lichaam (ob). We zijn met dit thema bezig tot 16 april.
Bouwen!

Bouwen!

10 maart 2021 - Vandaag sluiten we in alle groepen het Thema van Leskracht af!

Voor de middenbouw en bovenbouw was dat Ontwerpen en produceren, voor de onderbouw Bouwen!

Bevo-Expo

Bevo-Expo

09 maart 2021 - Op 31 maart hebben we onze jaarlijkse Bevo-Expo gepland. Ook die kunnen we dit jaar niet op de vertrouwde 3e Dalton-manier vieren. We hebben echter een mooi alternatief bedacht. Wat we precies gaan doen laten we u binnenkort weten. We zijn in ieder geval in de groepen hard aan het werk.

De Kleine Wereld

01 maart 2021 - Per 1 maart heeft BSO De Kleine Wereld zijn intrek genomen in drie lokalen op de eerste verdieping van de dependance. Ook hebben zij de beschikking over een grote open ruimte, een atelier en een mini gym. Wij kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking en denken dat dit voor de BSO, de kinderen en het team van de 3e Dalton een mooie en vernieuwde stap is. Namens deze weg heten we De Kleine Wereld dan ook van harte welkom in ons gebouw.
Herdenken inval IJssalon Koco, oorlogsmonument van de 3e Daltonschool

Herdenken inval IJssalon Koco, oorlogsmonument van de 3e Daltonschool

19 februari 2021 - Vandaag is het 80 jaar geleden dat vlakbij onze school op Van Woustraat 149 een inval plaatsvond bij IJssalon Koco. Deze inval had verstrekkende gevolgen…. zoals de razzia in de Jodenhoek bij het Waterlooplein op 22 en 23 februari 1941, die een paar dagen later mede aanleiding voor de Februaristaking was. De gevolgen waren ook groot voor de eigenaren van de IJssalon, de twee gevluchte Duitse Joden Ernst Cahn en Alfred Kohn en hun families. 

In mei 2019 deed de 3e Daltonschool mee aan het project ‘Oorlog in mijn buurt’. Natuurlijk wilden wij als school ook aandacht voor het door ons geadopteerde oorlogsmonument van de IJssalon. Drie kinderen uit de toenmalige groep 8 interviewden twee familieleden van Ernst Cahn en hielden hier een presentatie over. Hieronder het interview en een aantal foto’s van de ontmoeting.
Lees meer ›

De eerste schooldag!!

De eerste schooldag!!

09 februari 2021 - Wat is er mooier dan de eerste schooldag te beginnen met sneeuwballen gooien met de juf!

 

Weer naar school!!

Weer naar school!!

30 januari 2021 - Van het weekend kreeg ik deze foto opgestuurd. Miriam mist de school en mist juf Esther. Gelukkig, lieve Miriam, gaat de school weer gauw open (Als het goed is!!)

En ik vertel je een geheimpje, De juffen en meesters missen de kinderen ook en willen niets liever dan gewoon weer les geven!!

Anna 

Harmen van Straaten

Harmen van Straaten

27 januari 2021 - Vanmorgen hadden de 3 kleutergroepen online bezoek van een echte kinderboekenschrijver!!!

 
Lees meer ›

Filmpjes!!

25 januari 2021 - De leerkrachten van de kleutergroepen zijn dol op filmpjes maken. In deze lockdown maken ze elke week een filmpje!!

 

Van proberen kun je leren

https://youtu.be/ZhEqdz1o6kQ

Op bezoek bij de voedselbank.

16 december 2020 - 

Inzamelingsactie 7A was een groot succes!

 

https://drive.google.com/file/d/1f67xb0LPETrRplbVMg77A_wDDH-5Zfs8/view?ts=5fdb4d62


Lees meer ›

Eindejaarsontbijt!

Eindejaarsontbijt!

15 december 2020 - En toen moesten we opeens dicht! Gelukkig hadden we de meeste boodschappen al in huis!

Bedankt ouderraad en bakker Ron Verboom!

Kerstbomen bouwen

Kerstbomen bouwen

10 december 2020 - Een kerstboom maken met de grote houten blokken. Is hij niet prachtig!
Van st. Juttemis tot party!

Van st. Juttemis tot party!

07 december 2020 - Het laatste thema van het jaar gaat over de verschillende feesten in de wereld!
1 2