Nieuws

24 januari 2020

Staking

Staking
Op 30 en 31 januari gaan we opnieuw staken. Het gaat niet alleen om salaris, maar om meer dan dat. De aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari is om opnieuw aandacht te vragen voor het onderwijs. Het lerarentekort is een probleem van ons allen; ook ouders zijn van harte uitgenodigd om hun stem te laten horen, bijvoorbeeld via deze petitie: oudersvannu.nl/onderwijspetitie. We willen u vragen  rekening te houden met deze twee stakingsdagen, de 3e Daltonschool zal op die dagen geen onderwijs verzorgen. In de nieuwsbrief van januari kunt u hier meer over lezen.