Dalton werkwijze

Wij werken op onze school volgens de kernwaarden van Dalton.
In ons schoolplan en schoolgids geven we u inzicht in hoe het onderwijs op onze school wordt ingericht, wat de visie van de school is en hoe wij hieraan vormgeven. Bovendien laten we zien welke stappen wij zetten in onze eigen ontwikkeling. Hierbij staat voorop dat wij een Daltonschool zijn. Dit houdt concreet in dat onze school zich onderscheidt door veel aandacht te hebben voor:

 

  • Samenwerken
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Het ontwikkelen van deze vaardigheden vinden wij van essentieel belang om in de 21e eeuw te kunnen werken en leven. We willen deze kernwaarden goed zichtbaar, merkbaar, hoorbaar en voelbaar maken binnen de school, alles conform het gedachtegoed van Helen Parkhurst:

 

“Dalton is no method, no system. It’s a way of life.”