Schooltijden en vakanties

Vakanties &vrije dagen Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 20-07-2018 31-08-2018
Herfstvakantie 20-10-2018 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 06-01-2019
Voorjaarsvakantie
(Let op 2 weken!)
16-02-2019 03-03-2019
Meivakantie, inclusief:
Goede vrijdag en Pasen
19-04-2019 05-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 02-06-2019
Pinkstervakantie 08-06-2019 16-06-2019
Zomervakantie 2019 13-07-2019 25-08-2018
 
Uitleg termen:
Vakanties: vrij voor leerlingen en leerkrachten
Lesvrije dagen: vrij voor leerlingen, leerkrachten werken op hun reguliere werkdag(en)
Studiedagen: vrij voor leerlingen, alle leerkrachten zijn aanwezig ongeacht hun werkdag
 

Extra lesvrije dagen leerlingen:

  • Maandag 03-09-2018
  • Woensdag 26-09-2018
  • Woensdag 21-11-2018
  • Donderdag 20-12-2018 – leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, in de avond is de eindejaarsmaaltijd
  • Vrijdag 21-12-2018 – leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
  • Donderdag 31-01-2019
  • Vrijdag 01-02-2019
  • Vrijdag 12-07-2019