Schooltijden en vakanties

Vakanties &vrije dagen Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 21-10-2019 28-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
(Let op 2 weken!)
17-02-2020 28-02-2020
Goede vrijdag en Pasen 10-04-2020 13-04-2020
Meivakantie (inclusief Koningsdag en bevrijdingsdag) 27-04-2020 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020
Pinkstervakantie 01-06-2020 05-06-2020
Zomervakantie 2020 03-07-2020 14-08-2020
 

Extra lesvrije dagen leerlingen:

  • Vrijdag 08-11-2019
  • Donderdagmiddag 5-12 _ om ongeveer 12 uur zijn de leerlingen vrij. 6-12 mogen de leerlingen een uurtje later beginnen.
  • Donderdag 19-12-2019 – leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, in de avond is de eindejaarsmaaltijd
  • Vrijdag 20-12-2019 – leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
  • Woensdag 18-03-2020